4 อย่างที่เจ้าของร้านควรรู้ก่อนเปิดร้าน

อยากเปิดกิจการร้านอาหารควรรู้อะไรบ้าง ? การจัดการร้านค้าประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถจัดการธุรกิจร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน เพราะธุรกิจร้านอาหาร ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไป จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและอาศัยประสบการณ์เพื่อบริหารร้านค้า เช่น เช็คสลิปโอนเงินว่าได้รับเงินตรงตามยอกหรือไม่ เป็นต้น เจ้าของร้านที่ดีต้องมีระบบจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจจะเติบโตได้แบบยั่งยืนจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ มาดูกันว่า 4 อย่างที่เจ้าของร้านควรรู้ก่อนเปิดร้าน เช็คสลิปโอนเงิน

  1. ทำเลที่ตั้งของร้านอาหาร

ก้าวแรกของการทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากทำเลที่ตั้ง โดยการเริ่มธุรกิจร้านอาหารจะต้องเริ่มจากเลือกสถานที่ตั้งของประเภทร้านอาหารที่เหมาะสม เชื่อหรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไม่ได้เริ่มต้นมาจาก “รสชาติ” แต่เป็นเรื่องของ “ทำเล” โดยปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งของร้านอาหารที่ดี ควรเลือกทำเลที่ตั้งดังต่อไปนี้

  • ควรเลือกทำเลที่ตั้งมีความโดดเด่นบนเส้นทางสัญจร เพราะหากได้เลือกเส้นทางสัญจรที่ผู้คนผ่านไปมาจะทำให้ร้านอาหารของคุณเป็นที่สังเกตได้ง่าย ทั้งยังเป็นการสังเกตได้ว่าร้านอาหารของคุณตั้งอยู่ใกล้กับอะไร หรืออาจมีจุดสังเกตใดๆที่สามารถบอกพิกัดร้านได้ดี อย่างไรก็ตามหากเป็นธุรกิจร้านอาหารที่เลือกทำเลที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์อาหารแบบปิด ลักษณะทำเลที่ตั้งของแผงหรือหน้าร้านควรสังเกตได้ง่าย
  • ร้านอาหารอยู่ในบริเวณกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หากเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะกับประเภทของร้านอาหารก็ช่วยให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้มีโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ เช่น ประเภทธุรกิจร้านอาหารที่มีราคาสูงมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่า จำเป็นจะต้องอยู่ในย่านกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง
  • ทำเลที่ตั้งของร้านอาหารควรเดินทางสะดวก ธุรกิจร้านอาหารควรอยู่ใกล้กับถนนใหญ่หรือห่างถนนใหญ่ไม่ไกลมากนัก จะเป็นการช่วยให้เพิ่มฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเพราะมีโอกาสที่ลูกค้าใหม่ๆจะเข้าร้านอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ร้านอาหารสามารถขายสินค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ของ Application ต่างๆ ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงการค้นหาร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ใน Application นั้นๆ ด้วยความที่เคยติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ปัจจัยเรื่องของทำเลที่ตั้งร้านอาหาร ที่เคยมีความสำคัญเป็นอันดับ 1 จำเป็นจะต้องปรับตัวในยุคออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคจะมีการโอนเงินเพื่อชำระค่าอาหาร หรือเราก็จะสังเกตได้ว่า เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านเสร็จลูกค้าหลายรายก็จะเลือกวิธีโอนเงินชำระแทนการจ่ายบิลด้วยเงินสด ร้านค้าจำเป็นจะต้องมีแนวทางในการเช็คสลิปโอนเงินให้ได้แบบทันด่วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  1. รสชาติ และคุณภาพของอาหาร

รสชาติและคุณภาพของอาหารในร้านเป็นปัจจัยหลักที่ร้านอาหารจำเป็นจะต้องมี ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ร้านจะต้องรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานให้เสมอต้นเสมอปลาย คุณภาพของอาหาร จะต้องประกอบไปด้วย ความสดใหม่ สะอาด ราคาสมเหตุสมผล เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเมนูอาหาร มีความอร่อยเฉพาะในแบบร้านอาหารของตนเอง อย่างไรก็ตามหากร้านค้าไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นไม่สามารถทำอาหารให้สะอาด หรือรสชาติอร่อยได้ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเช่นกัน 

  1. เมนูอาหารและป้ายราคาอาหารต้องชัดเจน

บางร้านอาหารจะติดป้ายราคาเมนูอาหารไว้หน้าร้านอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจและคัดกรองกลุ่มลูกค้า เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ร้านอาหารที่ไม่บอกเมนูอาหารหรือราคาอาหารชัดเจน ส่งผลต่อการตัดสินใจทำให้กลุ่มผู้บริโภคเลือกร้านอาหารอื่นแทน 

ในกรณีหนึ่งหากร้านอาหาร ไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บ Service Charge นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายกรณีที่ร้านค้าไม่แจ้งหรือเรียกเก็บเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในทางกฎหมายถือว่าเป็นการแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นนอกเหนือจากภาษี ผู้บริโภคมีสิทธิ์ฟ้องร้องร้านค้าหากพบว่าไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ร้านค้าเรียกเก็บ ในกรณีนี้ร้านจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและจะต้องมีการแจ้งข้อมูลอยู่ในเมนูหรือจุดที่พบผู้บริโภคพบเห็นได้ เพราะค่าใช้จ่ายอื่นอย่างการเก็บ service charge จากร้าน เป็นสิทธิผู้บริโภคจะจ่ายหรือไม่ก็ได้ ร้านอาจจะพบว่ามีการเช็คสลิปโอนเงิน แล้วไม่เป็นไปตามยอด อาจจะต้องทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้ 

  1. จัดการบัญชีร้าน แยกเงินส่วนตัวออกจากธุรกิจร้านอาหาร

การจัดการบัญชีร้านอาหารถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารจำเป็นจะต้องหมุนเวียนค่าใช้จ่ายทุกวัน เจ้าของร้านควรแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีร้านอาหารอย่างชัดเจน นอกจากจะช่วยให้คุณมองเห็นกำไรหรือขาดทุนหลังจากการตรวจสอบการเช็คสลิปโอนเงินเรียบร้อยดีแล้ว ช่วยให้ผู้ประกอบการจะมองเห็นผลประกอบการในแต่ละวัน เพื่อคำนวณต้นทุน วางแผนจัดการร้านในระยะสั้น ระยะยาวได้ดี ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าอาหารแบบวิธีการโอนจ่าย สิ่งที่ร้านอาหารควรจะทำ คือมีบัญชีสำหรับรับเงินของร้านอาหารเองโดยเฉพาะ ร้านอาหารต้องสามารถเช็คสลิปโอนเงินได้อย่างทันที